René Malgo: Solus Christus – allein Christus #OK17

Botschaft
von René Malgo
vom Fr. 14. April 2017